romar

soluţii pentru utilizarea energiei regenerabile din zona litoralului Românesc

pn-iii-p1-1.1-pd-2016-0235

proiect de cercetare postdoctorală

Contract nr. 72/2018, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Ȋnvățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Buget: 249.090 lei. Perioada de implementare: mai 2018 - aprilie 2020 (24 luni).

Descrierea proiectului

Prezentul proiect se axează pe evaluarea sursele de energie regenerabile specifice zonei costiere Românești, urmărindu-se în final a se stabili viabilitatea unei ferme de vânt sau val care ar putea opera în această regiune.

Având în vedere aceste obiective, proiectul urmează a fi dezvoltat în jurul a trei direcţii principale. Prima dintre acestea, se referă la evaluarea performanţelor unei ferme de vânt considerând diverse configuraţii spaţiale în care se vor folosi mai multe turbine de vânt comerciale, care operează în acest moment în cadrul unor proiecte Europene. Pe baza acestor rezultate, urmează a se identifica cea mai potrivită configuraţie a unei fermei de vânt pentru zona costieră Românească, ţinând cont de mai mulţi parametri, cum ar fi investiţiile necesare sau eficienţa proiectului. O altă direcţie importantă are legătură cu analiza energiei valurilor și a performanţelor raportate de sisteme de conversie a energiei valurilor care ar putea opera în apropierea litoralului Românesc. În acest caz, se va evalua viabilitatea unor sisteme de a fi integrate în cadrul zonelor portuare precum și posibilitatea de a cupla o fermă de vânt la un parc eolian offshore. Deoarece, zona costieră Românească este afectată de procesele de eroziune, în partea finală a proiectului se are în vedere identificarea unor soluţii optime pentru a reduce efectele cauzate de impactul valurilor asupra unor zone costiere importante, cum ar fi de exemplu în cazul Deltei Dunării.

Aceste studii pot fi considerate a fi oportune, deoarece din studiile anterioare s-a pus în evidenţă faptul că zona de vest a Mării Negre prezintă resurse mai importante de vânt și val. Mai mult decât atât, în ultimii ani au început să apară mai multe proiecte de energie regenerabilă în cadrul unor bazine închise, cum ar fi Marea Mediterană, fiind raportate de asemenea și planuri de a dezvolta parcuri eoliene offshore în apropiere de zonele costiere din Bulgaria.

Obiectivele proiectului

Prezentul proiect se axează pe următoarele obiective specifice:

   (O1) Evaluarea performanţelor unei ferme de vânt comerciale care ar puta opera în diverse zone costiere românești;

   (O2) Identificarea unui portofoliu de sisteme WEC care pot fi implementate în diverse zone costiere din Marea Neagră, ţinându-se seama de condiţiile de mediu locale;

   (O3) Estimarea impactului costier indus de o fermă de val sau de un proiect hibrid vânt-val care ar urma să fie implementat în zona costieră românească.

Activitățile corespunzătoare obiectivelor propuse

  Din punct de vedere ştiinţific, prezentul proiect poate furniza următoarele beneficii:

 1. O mai bună cunoaştere a potenţialului surselor de energie regenerabile raportate în bazinul Mării Negre;
 2. Dezvoltare unei metodologii de evaluare a performanţelor unor proiecte de vânt, val sau hibride vânt-val pentru diverse zone costiere;
 3. Dezvoltarea unui sistem cuplat de modelare (bazat pe modelul SWAN - Simulating WAves Nearshore) capabil să evalueze impactul unui proiect marin asupra valurilor, curenţilor costieri sau a transportului de sedimente;
 4. Evaluarea unui proiect de energie regenerabilă care ar putea opera în Marea Neagră, ţinând seama de costurile iniţiale şi de profitul obţinut;
 5. Evaluarea performanţelor unui sistem de extracţie a energiei valurilor care ar putea fi integrat în infrastructura portuară existentă;
 6. Accelerarea implementării unie ferme de val în cadrul unui bazin închis şi cresterea performanţelor unui astfel de proiect prin folosirea infrastructurii unei ferme de vânt;
 7. Evaluarea impactului unui sistem de extracţie a energie valurilor asupra ecosistemului local.

  Din punct de vedere aplicativ, pot fi enumerate următoarele direcţii de cercetare care ar rezulta din prezentul proiect:

 1. Dezvoltarea unui sistem de extracţie a valurilor care să fie optimizat pentru condiţiile de val din Marea Neagră;
 2. Implementarea unui proiect vânt-val (sau individual) care să opereze în zona de est a Europei;
 3. Lansarea unui nou sector energetic care ar putea crea noi locuri de muncă;
 4. Reducerea cheltuielior şi a eforturilor necesare protezării zonelor costiere prin intermediul soluţiilor clasice (ex: înnisipări artificiale sau diguri de spargere a valurilor).
 5. Aceste măsuri pot fi considerate ineficiente deoarece acţionează doar asupra efectelor ce ţin de eroziunea costieră, care au potenţialul de a deveni mai evidente odată cu schimbările climatice preconizate.

Raport științific 2018

Raport științific 2019

Raport științific 2020

  echipa este formată din:

 • director de proiect
  • 1. florin onea - conferențiar, cv
 • mentor
  • liliana celia rusu - profesor universitar cv

Lucrări ştiinţifice publicate în cadrul proiectului

2020

   Publicații în jurnale indexate WoS
  1. Raileanu A, Onea F, Rusu E, 2020. An Overview of the Expected Shoreline Impact of the Marine Energy Farms Operating in Different Coastal Environments. J. Mar. Sci. Eng. 2020, 8, 228, (IF=1.732). https://www.mdpi.com/2077-1312/8/3/228
  2. Participări la conferințe internaționale
  3. Onea F, Rusu L, 2020. Impact Assessment of a Generic Wave Farm on the Wave Conditions at the Entrance to Danube Delta. Academics World International Conference, 23–24 Martie, 2020, Bucureşti, România. http://www.academicsworld.org/Conference2020/Romania/1/ICRAMHS/
  4. Participări la conferințe naționale
  5. Ruiz A, Rusu E, Onea F, 2020. An Evaluation of the Offshore Wind Power Resources in the Spanish Nearshore. Conferința Științifică a Școlii Doctorale din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați (SCDS-UDJG) 2020, 18-19 Iunie 2020, Galati, Romania. (Acceptat pentru prezentare) http://www.cssd-udjg.ugal.ro/

2019

2018